CE Belgelendirme Aşamaları Nelerdir? Mamulün hangi direktife girdiği belirlenir ve direktifler kapsamında standartlar belirlenir . Direktif çerçevesinde uygun modül seçilir . (Uygunluğu test etmek için uygunluk değerlendirme yöntemi ) Ürünün riskli gurupta olup olmadığı seçilir. Seçim sonucuna göre işlemler yapılır. Ürünün standartlar kapsamında test edilmesi durumunda teste gönderilir . Ürünün teknik dosyası hazırlanır. ( Teknik.. devamı →